©Ramon Llop 2021. Tots els drets reservats.

Congrés de Biomedicina

Descripció del projecte

Conceptualització, disseny, imatge corporativa, aplicacions gràfiques i maquetació de catàlegs.

 

  • Client: Centre de Biomedicina de València SNOMED
Top